چهارشنبه 17 آذر 1400, 3:18 ب ظ

No result.
No result.
No result.
No result.
No result.

ویژه ها

اطلاعیه در خصوص ارائه مدارک و مستندات جهت تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی فرزندان شاهد و جانباز 70 درصد و بالاتر

پروژه های در دست اقدام

بیمارستان سوم 175 تختخوابی
بلوک عمل بیمارستان 22بهمن
تکمیل سالن همایش دانشکده پیراپزشکی پردیس 200متر مربع