IMG_9595.JPG

رئیس اداره توسعه سازمان و تحول اداری دانشکده علوم پزشکی نیشابور  از برگزاری بیستمین کمیته مرکزی مدیریت دانش و نظام پیشنهادات خبر داد.

فرامرز شیرازی در گفتگو با وبدا اعلام کرد: بیستمین کمیته مرکزی مدیریت دانش با دستور کار نحوه بررسی پیشنهادها و تجارب واصله توسط کمیته های تخصصی و تشریح نحوه انتخاب برترین ها بر اساس آیتم های امتیاز دهی دوشنبه سوم آبان ماه سال جاری در سالن جلسات معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی برگزار گردید.

وی افزود: این جلسه با حضور دبیران محترم کمیته های تخصصی حوزه ها و نماینده منتخب کارکنان  برگزار شد و راهکارهای ایجاد وحدت رویه در امتیازدهی، تایید و اجرای پیشنهادها و تجارب توسط اعضای کمیته به بحث و بررسی گذاشته شد.

رئیس اداره توسعه سازمان و تحول اداری ضمن اشاره به اینکه کلیه ی پرسنل در صورت داشتن پیشنهاد و تجربه پذیرفته شده  تا سقف (حداکثر 10 امتیاز)  در ارزشیابی سالانه برخوردار خواهند شد، افزود: به پیشنهادات و تجارب برتر جوایز نفیس اهدا می گردد.

مهلت ثبت نام در جشنواره:

 مورخ: 1400/10/30

  لینک سامانه ها:

سامانه ثبت پیشنهادات     https://sus.behdasht.gov.ir

سامانه مدیریت دانش https://km.behdasht.gov.ir 

همکاران ارجمند می توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی  با دبیرخانه مدیریت دانش تماس حاصل فرمایند. 43307164-051