IMG-20201108-WA0036.jpg

معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از افزایش 10 هزار متر مربع به فضاهای بهداشتی و درمانی معاونت بهداشت خبر داد.

جواد مسیح آبادی در گفتگو با وبدا گفت: با حسن تدبیر و تلاش های رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور و سایر همکاران معاونت های توسعه و بهداشت دانشکده، روند توسعه و رشد بخش های بهداشتی و درمانی در این شهرستان در سال های اخیر بی نظیر و قابل تقدیر بوده و دانشکده علوم پزشکی نیشابور از سال 1393 تاکنون دستاوردهای چشمگیری را در عرصه‌های مختلف بهداشتی و درمانی داشته به گونه‌ای که در این سال‌ها 10 هزار مترمربع به فضاهای بهداشتی و درمانی معاونت بهداشت افزوده شده است.

وی خاطرنشان کرد: طی چند سال اخیر در بخش توسعه فضاهای بهداشتی نیشابور از جمله تعمیر ، بازسازی و تجهیز مراكز خدمات جامع سلامت، پایگاه ها و خانه های بهداشت ( بیش از139 مرکز) گسترش فیزیکی داشته و تاکنون 18 باب مرکز خدمات جامع سلامت، 4 پایگاه و 27 خانه بهداشت توسط دانشکده علوم پزشکی و خیرین سلامت احداث و افتتاح شده است به طوری که حدودا 17 میلیارد تومان کمک نقدی صورت گرفته و بیش از35 هزار متر نیز زمین از سوی خیرین تهیه و در اختیار دانشکده علوم پزشکی قرار داده شده است.

معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی در پایان اشاره کرد: خیرین سلامت همیشه همراه دانشکده علوم پزشکی بوده اند و افزایش زیر ساخت های بهداشتی و درمانی اکثرا در مناطق روستایی و محروم به کمک این عزیزان جهت بهره گیری هر چه بهتر مردم از خدمات بهداشتی بوده است که مراتب قدرداني و سپاس خود را از خیرین سلامت اعلام مي نمايد.

DSCF4103.JPGIMG-20210325-WA0035.jpg

WhatsApp_Image_2021-11-01_at_12.02.09_1.jpeg

WhatsApp_Image_2021-11-01_at_12.07.36.jpeg