dscf1681.jpgمدیر منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از برگزاری دوره توجیهی بدو استخدام کارکنان در این دانشکده خبر داد.

خدیجه احمدی در گفتگو با وبدا گفت: با عنایت به بخشنامه شماره 209/3797/د مورخ 1400/05/10 در خصوص ابلاغ شیوه نامه جدید برگزاری دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت کارکنان، آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشکده علوم پزشکی نیشابور جهت کارکنانی که تاکنون در این دوره شرکت نکرده و یا قبول نشده اند در نظر دارد نسبت به برگزاری دوره توجیهی بدو خدمت از طریق سامانه رشد اقدام نماید.

این مقام مسول ضمن تاکید برگذراندن دوره توجیهی بدو خدمت جهت کارکنان جدید الاستخدام و نیروهای رسمی، آزمایشی، پیمانی، قراردادی و یا پزشک خانواده، در خصوص نحوه برگزاری این دوره خاطرنشان کرد:

  • این دوره برای تمامی کارکنان مشمول آموزش (دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم) الزامی می باشد.( نیروهای طرحی و شرکتی در حال حاضر مشمول آموزش ضمن خدمت کارکنان نمی باشد.)
  • کارمندان جدید الاستخدام مکلف هستند در 6 ماه ابتدایی خدمت خود در این دوره ثبت نموده و حداکثر در دو سال اول خدمت خود این دوره را با موفقیت به سرانجام رسانند.
  • ساعت آموزشی این دوره خارج از سقف سالانه محاسبه می شود و مشمولین این دوره مادامی که موفق به گذراندن این دوره نشده اند اجازه شرکت در دوره های آموزشی دیگر را ندارند.
  • ساعت آموزشی این دوره همانند سایر دوره های آموزشی در امتیازات و ساز و کارهای انگیزشی لحاظ می گردد.
  • حد نصاب قبولی در این دوره کسب حداقل 60 درصد نمره نهایی می باشد.
  • توضيحات در مورد اين دوره در محتواي دوره به صورت فيلم آموزشي ارائه گرديده است.
  • آزمون نهايي به صورت هماهنگ و حضوري برگزار خواهد شد.
  • هر كارمند صرفا بايد در يكي از دوره هاي باز شده توجيهي بدو خدمت (دوره اول/دوره دوم/دوره سوم و...) ثبت نام كند. تفاوت دوره هاي اول/دوم/سوم و... تنها در "تاريخ آغاز ثبت نام" آنهاست و هيچ تفاوت ديگري باهم ندارند.

وی افزود: کارکنان می توانند جهت ثبت نام به کارشناسان آموزش کارکنان در هر معاونت مراجعه و در دوره ثبت نام نمایند. لازم به ذکر است پیش ثبت نام توسط مسئول آموزش کارکنان دانشکده انجام می شود و پيش ثبت نام به منزله ثبت نام نهايي نيست و برای ثبت نام نهایی فراگیران باید به سامانه رشد به آدرس karmand.behdasht.gov.ir با نام کاربری کد ملی و رمز عبور شماره شناسنامه مراجعه و ثبت نام خود را نهایی نمایند.

مدیر منابع انسانی ضمن تشکر از کارشناسان آموزش کارکنان واحدهای زیر مجموعه ( که اسامی آنان به شرح ذیل می باشد ) خواستار هماهنگی و همکاری با مدیریت منابع انسانی بوده و در خصوص برگزاری هر چه بهتر دوره توجیهی بدو خدمت که 180 ساعت از آموزش کارکنان را به خود اختصاص می دهد و جزو اصول و پایه استخدام فرد در سیستم اداری لحاظ می شود اهتمام ویژه ای بکارگیرند.

شماره تماس                                                معاونت/ مرکز/ شبکه  نام و نام خانوادگی  ردیف
43307166 مسئول واحد آموزش و توانمندسازی کارکنان دانشکده خانم مریم سادات حسینی 1

43304 داخلی 420

معاونت درمان/ مرکزآموزشی، پژوهشی و درمانی22بهمن آقای احمد جمالی نسب 2
43303445 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم آقای محمدرضا آقایی 3
42257599 معاونت بهداشت خانم ریحانه محمدیان 4
43306207 معاونت فرهنگی و دانشجویی، معاونت تحقیقات و فناوری، معاونت آموزشی خانم مریم طاهری شرق 5
43352311 داخلی 211 معاونت غذا و دارو خانم الهه کارگزار 6
09159745441 مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آقای محسن سیدآبادی 7
43307165 معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی خانم زهرا غلامی 8
43308121 شبکه بهداشت و درمان فیروزه خانم الهام تشدیدی 9
43224521 شبکه بهداشت و درمان زبرخان خانم الهام عاملی 10