IMG_9595.JPG

رئیس اداره توسعه سازمان و تحول اداری از برگزاری دومین کمیته مدیریت عملکرد دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال جاری با حضور معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی خبر داد. 

فرامرز شیرازی در گفتگو با وبدا گفت: در دومین جلسه کمیته مدیریت عملکرد که باحضور معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی و مدیران ارشد دانشکده برگزار گردید، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای تحقق اهداف مصوبات کمیته پیشین مدیریت عملکرد از سوی اعضای این کمیته، درخصوص چالش های پیش رو در جهت بهبود نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در سال 1400بحث و تبادل نظر شد.

وی افزود: در این کمیته در خصوص ثبت اطلاعات و مستندات لازم در سامانه انرژی و تهیه بانک اطلاعاتی از کلیه ساختمان های دانشکده از جمله مصوبات این کمیته بود.

در پایان از متولیان جشنواره شهید رجایی سال 1399 که موفق به کسب امتیاز کامل و یا بهبود امتیاز در حوزه شاخص های عمومی و اختصاصی گردیده اند تقدیر به عمل آمد.

WhatsApp_Image_2021-11-22_at_10.47.32_2.jpegWhatsApp_Image_2021-11-22_at_10.47.32.jpeg