چهارشنبه 17 آذر 1400, 4:27 ب ظ

 

نام و نام خانوادگی: فرامرز شیرازی

رئیس اداره توسعه سازمان و تحول اداری


 

شماره تماس: 43307153- 051

ایمیل: shirazif1@nums.ac.ir

Image