چهارشنبه 17 آذر 1400, 4:56 ب ظ

Image
Image
 • ساماندهی امور اداری و دفتری
 • دریافت، ثبت و تحویل کلیه نامه‌ها، مستندات و مکاتبات داخلی و خارجی
 • تنظیم برنامه‌های روزانه، جلسات، ملاقات ها، ماموریتها ، سفرها و بازدیدهای
 • تهیه پیش نویس و پیگیری تایپ نامه‌ها و مستندات مورد نیاز
 • جمع‌آوری و استخراج اطلاعات و سوابق مورد نیاز
 • پاسخگویی به تلفن‌ها و مراجعان مربوط  
 • اطلاع‌رسانی وقایع و اخبار مرتبط به معاونت در زمان مناسب و کیفیت مطلوب
 • پیگیری مکاتبات ارسالی و دریافتی تا حصول نتیجه
 • ارائه خدمات دریافت و ارسال پیام‌های الکترونیکی برای مسئولین ذیربط و ثبت و نگهداری سوابق مربوطه
 • نگهداری و حفظ کلیه اسناد و مدارک براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و میزان محرمانگی آنها
 • ابلاغ دستورات صادره به اشخاص و ادارات تابعه
 • گردآوری اطلاعات و نتایج اقدامات انجام شده درخصوص موارد ارجاعی
 • تشکیل بانک اطلاعاتی از سوابق، مکاتبات، مدارک دفتر و کوشش در نگهداری روزانه آنها
 • آگاه نمودن اعضای شرکت‌کننده در نشستها و کمیسیونهای مرتبط با معاونت توسعه و تنظیم وقت نشستها
 • آماده کردن پیشینه‌ها و پرونده‌های مربوط به کمیسیونها، نشستها و سمینارها برای آگاهی معاونت توسعه
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
 • تنظیم برنامه نشستها ،کمیسیونهاو سمینارها جهت برگزاری درسالن جلسات معاونت توسعه