چهارشنبه 17 آذر 1400, 4:31 ب ظ

Image

 جواد مسیح آبادی - معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده

 

رایانامه: masihabadij3@nums.ac.ir

تلفن تماس: 43307131-051

نمابر :43344712-051

 

تجارب علمی و تخصصی

معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی1398 تا کنون

سرپرست معاونت بهداشت 1398

مدیر گروه توسعه شبکه و معاون اجرایی1398-1396

مدیر دانشجویی1396-1392

مدیرگروه آموزش و ارتقای سلامت1392-1389 

مسئول واحد گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها1382 -1377