چهارشنبه 17 آذر 1400, 3:55 ب ظ

Image

علی نیر آبادی - مدیر امور مالی


 رایانامه:  nayerabadia1@nums.ac.ir   

تلفن تماس: 43307140-051

نمابر: 43307140-051 

 

تجارب علمی و تخصصی
  • مسئول حسابداری شبکه بهداشت و درمان از سال 70 الی 86 
  • رییس اداره حسابداری و عامل مدیر مالی مشهد در شبکه بهداشت و درمان نیشابور 86 الی 89
  • مدیر مالی دانشکده علوم پزشکی شهرستان نیشابور از سال 89 تا کنون
  • تدریس در دانشگاه پیام نور 1386-1392