چهارشنبه 17 آذر 1400, 5:03 ب ظ


نام و نام خانوادگی: مهدی قلعه نویی

مدیر برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد

 


 

شماره تماس: 43307135-051

رایانامه: Ghalehnovim1@nums.ac.ir

Image
تجارب علمی و تخصصی

مدیر برنامه ریزی ، بودجه و پایش عملکرد   98/10/15  تاکنون

رئیس اداره حسابداری پرسنلی و منابع تامین اعتبار     1393- 1398 

کارشناس مسئول حسابداری    1386 - 1393