چهارشنبه 17 آذر 1400, 4:11 ب ظ

Image
Image

سامانه کارمند ایران؛ ثبت کلیه اطلاعات کارکنان در سامانه کارمند ایران جهت به روزرسانی اطلاعات کارمندان دولت و همچنین تامین اعتبار حقوق و مزایا

https://estekhdam.karmandiran.ir/#!/index 

 

سامانه نیروهای شرکتی

http://hrcompany.behdasht.gov.ir/Account/Login?ReturnUrl=%2fCorporationalPersonnel%2fHome%2fIndex

سامانه پاکنا

https://pakna.karmandiran.ir/#!/login

 شرح وظایف امور استخدام

  1- مطالعه مستمر دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی وزارت متبوع و دانشگاه در خصوص جذب و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز

  2- جمع آوری نیازهای استخدامی واحدهای تابعه دانشگاه و پیگیری های اخذ مجوزهای استخدامی

  3-تهیه و تنظیم پیش نویس آگهی های استخدامی

4 -برگزاری آزمون های استخدامی 

 5 - اخذ مدارک ، تشکیل پرونده ، صدور پیشنویس و ابلاغ پیمانی  

  6- مکاتبات مربوطه در خصوص جذب و استخدام بهورزان

 7- حسن برخورد و پاسخگوئی به مراجعین محترم (حضوری و غیر حضوری) و ارائه راهنمایی های لازم

 8- انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق