چهارشنبه 17 آذر 1400, 4:32 ب ظ

Image

خدیجه احمدی -سرپرست توسعه سازمان و سرمایه انسانی 


رایانامه :ahmadikh1@nums.ac.ir

تلفن تماس :43307103-051

تجارب علمی و تخصصی

مدیر منابع انسانی-  98/12/03 تا کنون

رئیس اداره نوسازی و تحول اداری - 97/04/11 

سوابق تحصیلی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه

تاریخ

کارشناسی ارشد 

مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی 

دانشگاه علوم تحقیقات

1394

کارشناسی

اقتصاد

دانشگاه سیستان و بلوچستان

1382