عملکرد مدیریت منابع انسانی درموج چهارم کرونا

به گزارش وب دا؛ مدیرمنابع انسانی ازخلاصه عملکرد این واحد درموج چهارم کرونا خبرداد: خانم احمدی ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های مستمر پرسنل معاونت توسعه ودرمان در برآورد و تامین نیروی انسانی گفت: ازابتدای اسفند ماه سال 99 با شروع موج چهارم کرونا و باتوجه به راه اندازی بخش داخلی 4 در بیمارستان 22 بهمن و مرکز درمانی عطار تعداد 28 نفر در رشته پرستاری، 3 نفردررشته فناوری اطلاعات سلامت و20 نفر نیروی خدمات و7 نفرکمک پرستارجذب و بکارگیری شدند. وی افزود به علت مبتلا شدن برخی از پرسنل بیمارستان ها به ویروس کرونا  همزمان با بحران ناشی از پیک چهارم بیماری کووید‏‏‏‏-19 تعداد 146 نفر دررشته های مورد نیاز در بیمارستان های حکیم  و 22بهمن تمدید طرح ویژه کووید19 شدند.

وی در ادامه از اعزام 12 نفر پزشک و دندان پزشک مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به مراکز مورد نیاز شهرستان خبرداد.