شنبه 09 بهمن 1400, 1:43 ب ظ

ویژه ها

اطلاعیه در خصوص ارائه مدارک و مستندات جهت تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی فرزندان شاهد و جانباز 70 درصد و بالاتر

پروژه های در دست اقدام

بیمارستان سوم 175 تختخوابی
بلوک عمل بیمارستان 22بهمن
سالن همایش دانشکده پیراپزشکی پردیس 200 متر مربع